Skip to main content

Utku
Dervent

İnsanın kendini ve çevresini bütünsel bir anlayışla görmesine yönlendiren introspektif (iç gözlemsel) cümleler olarak Dervent’in sanat anlayışını ortaya koyuyor.

Utku Dervent hakkında

Utku Dervent, 1967 İstanbul, lisans, lisansüstü ve doktora çalışmalarını Mimar Sinan Üniversitesi güzel sanatlar fakültesinde tamamlamıştır. 1998 yılından beri sayısız karma ve kişisel sergilerde eserlerini sanatseverlerle buluşturmuştur.  

Halen çalışmalarına Istanbul da devam eden sanatçı, aynı zamanda sanat birikimini akademik hayatın içinde yardımcı Profesörlük yaparak alt nesillere aktarmaktadır.

2015 yılındaki sergisinde “Orada Olmak” kavramından yola çıkarak, insanın içinde bulunduğu gerçeklikle temasını sorgulayan, 2017 yılındaki sergisinde de “Oto-portre” kavramı üzerinden, bir sanatçı olarak kimliğini oluştururken beslendiği ustalara saygı duruşu niteliğindeki eserleriyle kendine bakışını betimleyen ressam Utku Dervent, yeni sergisi “Yer-Yön-Yol” ile eserlerini benlik, varlık, farkındalık kavramları ve ilişkileri üzerine, farklı referanslara dayalı ama iç içe geçen kavramsal çerçevelerle kurguluyor. Önceki iki sergisinde yer alan bazı eserlerinin de bağlamları dolayısıyla bütüne dahil edildiği bu kurguda, birbirleriyle ilişkileri bakımından ayrı gruplar olarak konumlandırılan eserler, insanın kendini ve çevresini bütünsel bir anlayışla görmesine yönlendiren introspektif (iç gözlemsel) cümleler olarak Dervent’in sanat anlayışını ortaya koyuyor.