Skip to main content

Burcu Aksoy
Deniz Orkuş

Epigraf; bu sergi adına yakışır bir şekilde alandaki başka perspektiflere Burcu Aksoy’un mükemmel kurgulanmış alanlarına Deniz Orkuş'un kendi mekan düzenlemelerinden gönderme amacıyla kullanılabilir. Kurgu eserlerde, eserin içeriğine uyumlu kurgulanmış epigraflar kullanılabilir.

Burcu Aksoy
Deniz Orkuş

Aynı alandaki başka metinlere gönderme amacıyla kullanılabilecek bir ‘kelime’, epigraf, olarak bibirimizi seçtik. Kurgulanmış bir geleceğe dair iki sanatçının yol alması diyebiliriz.

’’Burcu Aksoy’un işlerinde uzun zamandır beni heyecanlandıran bir kaç nokta var, gerçekliğin bu kadar içindeyken, araçlarını, bakış açısını bilinç dışına çevirerek farklı bir bakış yakaladığı görüntüler, içiçe mekan ve yansımaları, adeta yerinde duramayan, bulunduğu zamanı, mekanı yeniden şekillendirme arzusu.

Perfeksiyonist yaklaşımı, kusursuz yerleşimler ve tam da bu düşünceye zıt olan akıl yansımalarının güçlü kurgusundan etkileniyorum.

Biz farklı araçlarla, benzer soyutlanmış düşüncelerde yaşanan devinimin birer yorumcusuyuz diye düşünüyorum.’’

’’Deniz Orkuş’un soyut yaklaşımında, sanatsal düşüncelerimin karşılığını gördüğümde, iki zihnin kesişmesinin kaçınılmaz olduğunu farkettim. Soyut olana bakışı, dokuyu vurgulayışı, üç boyutlu ifadeye yatkınlığı, mekanı oluşturabilme becerisi, kompozisyon, renk ve formla kurduğu cesur ilişkisi ve alanları sorgulayışındaki dinamizmin etkisinde kalmamak mümkün değildi. 

Zihnini tuval üzerine bedeniyle yansıtışının bir başka biçimini fotografik görüntülerin dijital ortamda üretimi esnasında bizzat yaşayan biri olarak fotografla ‘resim’ yaparken ortaya çıkan ‘son kare’ min, Deniz’in yaratısıyla konuştuğunun duyulmasını isterim.’’