Skip to main content

ALİ
CABBAR

Ölü Doğa janrına güncel bir yaklaşım getiren sergi, doğal olanın karşısındaki tehlikenin altını çizer ve izleyicinin gıda algısını değiştirmeyi amaçlar.

Ali Cabbar

Ali Cabbar, çalışmalarında kişisel deneyimlerden aldığı esinle kimlik ve politik sorunları araştırır. İşindeki siyaset yüklü konular didaktik bir ton barındırmaktan uzaktır, aksine semboller ve ironi ile kendisini gizler. Şüpheci bir izleyicinin, görünenin ardında saklı olanı açığa çıkartma zevkini harekete geçirmeyi hedefler. Ali Cabbar, çizim, resim, fotoğraf ve üç boyutlu enstalasyon dahil çeşitli medya araçlarını kullanır, dijital ve geleneksel teknikleri yenilikçi bir anlayışla birleştirir.

Araştırma odaklı bir proje olan MONSTER [ge.net.i.cal.ly.mod.i.fied] sergisinde, Ali Cabbar, genetiği ile oynanmış gıdaların 20 yıllık sürecini ele alır. Ölü Doğa janrına güncel bir yaklaşım getiren sergi, doğal olanın karşısındaki tehlikenin altını çizer ve izleyicinin gıda algısını değiştirmeyi amaçlar. Kirlettiğimiz ve plastiğe boğduğumuz bir dünyada yaşadığımıza, dev biyoteknoloji şirketlerinin laboratuvarlarında DNA’sına müdahale edilmiş GDO ürünler ile beslendiğimize değinir. Gezegenimizin kasvetli durumunu Kafkaesk bir dünyaya benzeten Ali Cabbar, “metamorfoz” geçirerek kendisini bu bilim-kurgu dünyada gıda tasarımcısına dönüşmüş olarak bulduğu fikrinden hareket eder. Görevi gereği, tazeliğinden ve renginden kaybetmeyen, raf ömrü uzun, kolay paketlenip taşınan, cazip görünümlü meyve ve sebzeler üretmektedir.

Ali Cabbar’ın yakın tarihteki iki kişisel sergisi de yine uzun dönemli ve araştırma temellidir. ELDORADO: A Wor{l}d Game, İstanbul’un kentsel dönüşümden geçen semtlerinden Dolapdere’den hareketle sanatın ve sanatçının soylulaştırma sürecindeki rolünü sorgular. Ugly / Tipsiz ise Türkiye’nin son yetmiş yıllık sürecindeki parti logoları ve seçim afişlerinden yola çıkarak siyasi propagandanın etkisini inceler.

İstanbul doğumlu olan Ali Cabbar, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Son otuz yıldır yurtdışında yaşamakta, çalışmalarını Brüksel ve İstanbul’da yürütmektedir.

Kişisel sergileri arasında ELDORADO: A Wor{l}d Game (Split Güzel Sanatlar Müzesi (Galerija umjetnina), Hırvatistan, 2019); Ugly / Tipsiz, (DEPO, İstanbul, 2016); Placebo Effect / Teselli İlacı (Operation Room, İstanbul, 2015); Disquiet Shadow / Huzursuz Gölge (Yapı Kredi KM, İstanbul, 2010); Escape, (Le Botanique, Brüksel, 2006) yer alır.

Katıldığı karma sergiler arasında ise Climbing Through the Tide (Kamel Lazaar Foundation, B7L9, Tunus 2019); First Round, Çarmıklı Koleksiyonu (Galata Rum Okulu, İstanbul, 2018); YKB Koleksiyon Sergisi Helix (İstanbul, 2017); Animacall (Selanik, Yunanistan, 2011); Memento Mori (The F.U.E.L. Collection, Philadelphia, ABD, 2008); 13th International Festival of Computer Arts (Maribor, Slovenya 2007); Rejection Episodes (Vooruit, Gent, Belçika 2006); Biennial International de Gravure IV, Musée d’Art Modern et d’art Contemporain (Liege, Belçika 2003) bulunmaktadır.